Contra-indicaties

Contra-indicaties, zijn omstandigheden waardoor u niet of niet geheel gemasseerd mag worden!

Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Er zijn een aantal factoren, de zogenaamde CONTRA-INDICATIES, waardoor massage in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd mag of kan worden, danwel men per persoon of situatie moet opletten waar voorzichtigheid is geboden.

Absolute contra-indicatie:  Er zal geen massage (behandeling) plaats vinden! Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Hartklachten en/of hartafwijkingen: door ontspanning kan het hartritme dalen (tenzij u toestemming heeft van arts)
– Zeer ernstige vaataandoeningen: kans op beschadiging van de verzwakte vaten door de druk van een massage
– Koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren
– Algemene infectieziekten: verkoudheid, griep, keelontsteking etc, massage zal de symptomen verergeren
– Te veel pijn of extreme vermoeidheid: het lichaam kan de massageprikkels dan onvoldoende of slecht verwerken
– Besmettelijke huidziektes: door prikkeling van het proces bestaat er kans op uitbreiding of besmetting van derden
– Steenpuist(en): uitbreidingsgevaar of besmetting van derden
– Slechte algehele gezondheid:
– Neurogene klachten: uitstralende pijn (hernia)
– Traumatische klachten: grote open wonden
– Orthopedische klachten: (klachten met uw botten)

Relatieve contra-indicatie:

Dit wil zeggen, dat er omstandigheden zijn waardoor de massage (misschien) niet (of gedeeltelijk niet) mag plaatsvinden. Soms kunnen, rekening houdend met die omstandigheden, massagehandgrepen worden aangepast. Dit wat betreft de dosering, de techniek of de lokalisatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Plaatselijke infecties
– Plaatselijke ontstekingen
– Zwellingen of bloeduitstortingen: blauwe plekken
– Trauma: (open) wonden of recente littekens
– Niet volledig herstelde fracturen: botbreuken
– Zwangerschap: altijd in overleg met uw behandelend arts !

In bovengenoemde gevallen zullen wij in overleg met u en/of uw behandelend arts, bepalen of massage al dan niet mag plaatsvinden. Waarbij het algeheel welbevinden van u als client bij ons voorop staat.

Relatieve plaatselijke contra-indicatie:

Dit wil zeggen, de desbetreffende plaats mag niet worden gemasseerd. Elders wel. Als bijvoorbeeld een enkeldistorsie (verstuiking) heeft plaatsgevonden, mag het onderbeen en de voet niet worden gemasseerd. De rest van het lichaam wel.

Twijfelt u of heeft u vragen, geef dan altijd bij het maken van een reservering aan, dat u met een van de bovenstaande of een andere indicatie bekend bent. Wij zullen dan in overleg met u of uw behandelend arts bepalen of een massage al dan niet kan of mag plaatsvinden!!

Indien u ons niet, niet volledig of verkeerd inlicht, kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage of behandeling!!

 

 Huisregels

Binnen onze praktijk vinden wij het zowel voor u als onze medewerkers erg belangrijk dat de behandelingen op een prettige en (medisch) verantwoorde manier plaatsvinden. Daarom hebben wij  een aantal huisregels opgesteld met betrekking tot de massage`s en behandelingen binnen onze praktijk.

– De massage`s en behandelingen geschieden uitsluitend na telefonische afspraak.

– Wilt u een afspraak annuleren? Doet u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren, bij niet tijdige annulering zijn wij genoodzaakt het

    totale bedrag van de behandeling in rekening te brengen.

– Bent u later dan de afgesproken aanvangstijd aanwezig, dan gaat dit van de afgesproken behandeltijd af; De volledige

    behandeling moeten wij echter wel in rekening brengen.

– Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

– Wij zijn niet aansprakelijk voor olievlekken op kleding.

– Wij behouden ons het recht cliënten te weigeren indien zij; onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.

– Wij behouden ons tevens het recht clienten te weigeren op grond van zaken die aanleiding geven tot contra-indicatie.

– De betaling dient contant / pin te worden gedaan, vooraf via overboeking per giro/bankrekening of met een geldige cadeaubon.

– Cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

– Binnen onze praktijk wordt gebruikt gemaakt van luxe elektrische massagetafels, waarvan de motoren een draagvermogen

    hebben van maximaal 130 kilo. Helaas moeten wij dan ook personen die boven genoemd gewicht zitten teleurstellen, wij

    kunnen u dan helaas niet behandelen.

– Op de praktijk is de enige bindende prijslijst aanwezig, alle andere in omloop zijnde e.v.t. prijslijsten zijn ondergeschikt aan de

    prijslijst welk ter inzage ligt op de praktijk gevestigd aan de Zeedistelweg 1 te Renesse

 

Ethiek en hygiëne:

– Hygiëne staat binnen onze praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten ook van onze cliënten dat zij, hier zorg voor dragen.

– Met betrekking tot deze hygiëne zijn huisdieren dan ook niet toegestaan in de praktijk.

– Het gebruik van de (mobiele) telefoon is in de praktijk niet toegestaan, behoudens het surfen op internet zonder geluid.

– houdt voor of na uw behandeling rekening met de overige clienten die zich in een van de andere behandelkamers bevinden.

– Wij verzoeken u dan ook om tijdens uw behandeling uw kind (eren) niet mee te nemen naar de praktijk.

– Bij bezoek hoeft u zelf geen handdoeken mee te nemen. wel wordt van u verwacht dat u vlak voor de massage bent gedoucht.

– Indien er niet aan de geldende hygiëne regels wordt voldaan staat het onze medewerkers vrij u te weigeren voor de behandeling.

– Binnen onze praktijk vinden GEEN erotisch getinte massages plaats en deze zijn ook niet bespreekbaar.

 

 

Wil je vrijblijvend meer informatie ontvangen of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!